W każdym podmiocie gospodarczym zatrudniającym, choćby jednego pracownika,powinna działać służba BHP zgodnie z:Art. 237¹¹ §1-4 kodeksu pracy:


●     pracodawca może wykonywać zadania służby przy zatrudnieniu do 10 osób
      ( do 20 osób gdy zakład zaliczany jest do max. 3 kategorii ryzyka)
      jeżeli posiada, Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
      dla pracodawców wykonujących zadania służby.

●    W przypadku gdy zatrudnia do 100 osób, zleca zadania służby BHP
      specjalistom spoza zakładu lub powierza zadania służby BHP pracownikowi
      zatrudnionemu przy innej pracy.

●    Jeżeli zatrudnia powyżej 100 osób winien mieć pracownika służby BHP na etacie.


Należy pamiętać, że poza standardowymi czynnościami związanymi z BHP w firmie
istnieje konieczność śledzenia zmian w przepisach BHP oraz wdrażania ich na bieżąco
do firmy.Celem naszego biura jest zapewnienie kompleksowej obsługi BHP, a także indywidualne, skuteczne i profesjonalne rozwiązania dostosowane do potrzeb każdej z firm.Zapewniamy rzetelną, całodobową obsługę swoim klientom.
Pamiętaj, że bezpieczeństwo twoich pracowników to także bezpieczeństwo twojej firmy