Prowadzenie w pełnym zakresie spraw związanych z zatrudnieniem:


●    Dokumentacja pracownicza "od przyjęcia do zwolnienia"

●    Umowy zlecenia i o dzieło

●    Listy płac

●    Deklaracje ZUS


Obsługa Kadrowo-Płacowa:


●    sporządzenie list płac,

●    prowadzenie karty przychodów pracowników,

●    sporządzenie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),

●    sporządzenie deklaracji imiennych i zbiorczych dla ZUS,

●    sporządzenie deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4R),

●    sporządzenie rocznych deklaracji pracowników PIT 40, PIT11,

●    przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,

●    obliczanie wynagrodzeń za czas choroby sporządzanie dokumentacji związanej z zasiłkami       chorobowymi, macierzyńskimi (Z-3),

●    nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.