Firma świadczy usługi w zakresie:●     opracowywania programów szkoleń i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
●     ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy,
         chorób zawodowych oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.
●     prowadzenia dokumentacji profilaktycznych badań lekarskich pracowników.
●     organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz
         sporządzania rejestrów stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
●     organizowanie badań lekarskich ( wstępne , okresowe , kontrolne , specjalistyczne
●     prowadzenia przeglądów i kontroli stanowisk pracy i sporządzania stosownych zarządzeń
        w celu usunięcia nieprawidłowości.
●     oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
●     opracowywania instrukcji stanowiskowych
●     kontrola maszyny i urządzenia pod kątem spełnienia minimalnych wymagań przepisów bhp
●     inne według potrzeb zleceniodawcy


Ochrona Srodowiska:


●     prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną środowiska
●     inne według potrzeb zleceniodawcy


P.POZ


●     opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
●     organizowanie przeglądów sprzętu gaśniczegoOferujemy kompleksową obsługę firm w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony środowiska i p.poż.