Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:
Miejsce szkolenia - w uzgodnieniu z klientem

Forma szkolenia - w uzgodnieniu z klientem


Rodzaje szkoleń:●    szkolenia wstępne na każdym stanowisku pracy wszystkich grup zawodowych

●    szkolenia wstępne na każdym stanowisku w języku angielskim

●    szkolenia okresowe dla pracodawców

●    szkolenia okresowe dla osób kierujących pracownikami – kadra techniczna,
       kadra administracyjna

●    szkolenia okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej – technologów, organizatorów produkcji,
       kierowników, zespołów marketingowych

●    szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych wszystkich
       grup zawodowych

●    szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno –biurowych

●    szkolenia okresowe dla nauczycieli

●    szkolenie prowadzenia instruktażu stanowiskowego

●    szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej